lupang hinirang - original pinoy song

jetaime15's picture
| |

Current mood: artistic

Category: Writing/Video

Ito ang isa sa mga pelikulang aking nagawa na binuo sa pamamagitan ng ibat-ibang larawan, alay sa aking bansa. Ang Lupang Hinirang ay isang napakagandang awitin lalo na kung isasapuso ang pagawit nito.

Ang masakit lamang, bakit kapwa Pilipino ang nanliliit sa kapwa Pilipino.

Bisitahin ang link na ito:
http://www.youtube.com/watch?v=dsq-OFDQjfU