Isang Review ng Pelikulang Kung Fu Panda

University of Santo Tomas
College of Nursing

Kung Fu Panda: hindi lamang isang Animated Film

Isinulat ni John Martin F. Musones
sa patnubay ni Gng. Zendel M. Taruc

Hindi madali ang paggawa ng isang animated film lalo na kapag ang naunang mga animated films ay naging blockbuster. Sa aking palagay, ang mahalaga sa pagkilatis ng isang pelikula, partikular ang mga animated films ay ang laman at aral ng pelikula. Hindi nasusukat sa magastos na paggawa upang mapaganda ang isang pelikula ang kagandahan nito, subalit ito ay nasusukat sa mabusising paggawa ng kwento na sa huli, ito ay magugustuhan ng manonood at may aral na makukuha rito. Hindi maiaalis na mayroon pa ring mga pelikula na nais maging makatotohanan ang kwento, na kung saan walang pokus sa magandang mga aral na dapat makuha ng isang manonood at sa malawak na kasiyahang dapat maihatid nito sa kanila (halimbawa, sa isang horror movie, ang kasiyahang dapat maramdaman ay takot).

Iba rito ang Kung Fu Panda. Ang pelikulang ito ay hindi lamang simpleng animated film, ngunit isang pelikulang nakatutuwa at nakaaaliw na rin. Hindi tulad ng naunang mga animations ang Kung Fu Panda sapagkat ito ay hindi lamang para sa mga kabataan at sa pamilya, ito ay para sa lahat. Narito ang konsepto ng animation para sa kabataan, at ang Martial Arts na maaaring magustuhan ng lahat ng manonood dahil sa ala-Jackie Chan Movie na sinasabing entertaining sa malaking bahagdan ng mga manonood. Ano nga ba ang dahilan? Paano ito sinasabing kakaiba sa ibang animated film?

1. Ginamit ang malikhaing paggawa ng mga artists sa animations ng mga gumanap sa pelikula.

2. Paggamit ng “fable” bilang konsepto ng pelikula. (Gumagamit ng mga hayop bilang mga karakter sa pelikula at may mga aral na dapat matutunan).

Si Po (boses ni Jack Black), isang panda, ay anak ng isang pato (James Hong) na nagmamay-ari ng isang tindahan ng noodles sa isang bayan sa Tsina na kung tawagin ay Valley of Peace. Si Po ay may pangarap; ito ay ang maging isang kung fu master. Tutol dito ang ama ni Po dahil nais niya na ipamana sa anak nito ang kanilang tindahan. Tinuturing ni Po ang “Furious Five,” na ineensayo ni Shifu (Dustin Hoffman), ang kanilang Master, bilang kanyang mga bayani; siya ay may malaking paghanga sa kanila. Ang “Furious Five” ay kinabibilangan nila Tigress (Angelina Jolie), Mantis (Seth Rogan), Monkey (Jackie Chan), Viper (Lucy Liu), at Crane (David Cross). Lahat sila ay naninirahan at nageensayo sa tuktok ng isang bundok na kung tawagin ay Jade Palace. Samantala, si Master Oogway (Randall Duk Kim), isang matandang pagong, ay may naramdamang darating. Ito ay si Tai Lung (Ian McShane), isang snow leopard. Ito raw ay tatakas sa bilangguan at babalik upang kunin ang Dragon Scroll na sinasabing naglalaman ng lihim sa walang hanggang kapangyarihan. Upang protektahan ang Valley of Peace, napagpasyahan ni Master Oogway na pangalanan na ang Dragon Warrior na sinasabing maghahatid ng kapayapaan ng buong libis. Sa hindi inaaasahang pangyayayri, ikinagulat ng “Furious Five” na ang lalabas palang Dragon Warrior ay si Po. Doon nagsimula ang pakikipagsapalaran ni Po.

3. Pinakamahalaga sa lahat, ang aral na matututunan rito.

“There are no accidents”

“You are too concerned with what was and what will be. There’s a saying: ‘yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift.’ That is why it is called the present.”

“There is just news. There is no good or bad.”

“There is no secret ingredient, it’s just you.”

Marahil, isa sa mga kalakasan nito ay ang aral na mapupulot. Hindi lamang ito ang kalakasan ng pelikula. Nariyan ang pagtatanghal. Ang mga boses na dubbed ay nauukol sa pisikal na anyo sa mga ginanapan. Isang puntos din ang maayos na casting, isaalang-alang ang kasikatan. Ang background music ay maganda sa pandinig sapagkat gumagamit ito ng mga instrumentong Tsina. Ang backgrounds ay may temang makalumang Tsina. Maganda rito ay ang halong modernong pagkulay. Sa pangkabuuan, mabibigyan ko ito ng mataas na marka. Inirerekomenda kong panuorin ito ng mga tao sapagkat ito’y hindi simpleng Comedy Adventure/Martial Arts Animation, naglalarawan ito ng isang makarebolusyong pag-iisip.